სახანძრო უსაფრთხოება

ვრცლად »

პროექტის სახანძრო უსაფრთხოების ნაწილის ინსპექტირების დროს მოწმდება:

  • საწყისი მონაცემების სისრულე;
  • მიღებული გადაწყვეტების ხარისხი და რაციონალობა;
  • აფეთქებისა და სახანძრო უსაფრთხოების ტექნოლოგიური გადაწყვეტები;
  • აფეთქებისა და სახანძრო უსაფრთხოების არქიტექტურულ-სამშენებლო გადაწყვეტები;
  • აფეთქებისა და სახანძრო უსაფრთხოების გათბობისა და ვენტილაციის სისტემების ხანძარსაწინააღმდეგო ღონისძიებების საპროექტო გადაწყვეტები;
  • ხანძარსაწინააღმდეგო წყალმომარაგების გარე სისტემების საპროექტო გადაწყვეტები;
  • ხანძარსაწინააღმდეგო შიდა წყალგაყვანილობის საპროექტო გადაწყვეტები;
  • ავტომატური ხანძარმაქრი დანადგარების და სახანძრო სიგნალიზაციის საპროექტო გადაწყვეტები;
  • ელექტრომოწყობილობების, ელექტროგანათების, მეხამრიდის ხანძარსაწინააღმდეგო ღონისძიებების საპროექტო გადაწყვეტები;