შესრულებული პროექტებიდან რამდენიმე


საფეხბურთო მოედნები, თბილისის ზღვის მიმდებარე ტერიტორიაზე

ტექნიკური ზედამხედველობა-ინსპექტირება , შესრულებულ სამუშაოთა აქტების ინსპექტირება

სპორტულ კომპლექსში შემავალი საერთაშორისო კლასის ორისაფეხბურთო მოედანის მშენებლობის მიმდინარე სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა-ინსპექტირება და შესრულებულ სამუშაოთა აქტების ინსპექტირება, თბილისის ზღვის მიმდებარე ტერიტორიაზე (ხეხილსანერგე მეურნეობა)


წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის სისტემები, თბილისის ზღვის მიმდებარე ტერიტორიაზე

ტექნიკური ზედამხედველობა-ინსპექტირება

მრავალფუნქციური კომპლექსის წყლისა და კანალიზაციის სისტემების მონტაჟის მიმდინარე სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა-ინსპექტირება, თბილისის ზღვის მიმდებარე ტერიტორიაზე (ხეხილსანერგე მეურნეობა)


გაზგამტარი მდინარე ნატანებზე, ქ.ოზურგეთი

ტექნიკური ზედამხედველობა-ინსპექტირება

მდინარე ნატანებზე, (ქ.ოზურგეთი) გაზგამტარის მშენებლობის მიმდინარე სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა-ინსპექტირება


ყოფილი ათლეტიკის შენობა, ქ.თბილისში

ობიექტის ტექნიკური მდგომარეობის ინსპექტირება

ქ.თბილისში ჭავჭავაძის გამზირი #49ბ-ში, ყოფილი ათლეტიკის დემონტირებული შენობის ჩრდილოეთი სვეტებიანი კედლის ქვედა ნაწილის მდგრადობის შესწავლა და 6-9 თვის განმავლობაში სვეტებიანი კედლის შენარჩუნების შესაძლებლობის დადგენა, ტექნიკური მდგომარეობის ინსპექტირება.


მრავალფუნქციური საოფისე შენობა, ქ.თბილისი

ტექნიკური ზედამხედველობა-ინსპექტირება , შესრულებულ სამუშაოთა აქტების ინსპექტირება, პროექტის ან პროექტის ნაწილის ინსპექტირება

მრავალფუნქციური საოფისე შენობის სარეკონსტრუქციო-სარესტავრაციო-სარემონტო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა-ინსპექტირება, დ.აღმაშენებლის გამზირი 150,