შესრულებული პროექტებიდან რამდენიმე


”ორი ნაბიჯი”, მაღაზიათა ქსელი ქ,თბილისში

ობიექტის ტექნიკური მდგომარეობის ინსპექტირება

ქ. თბილისში ჩიტაიას ქ. 1-3, მდებარე შენობის შიდა სივრცეში დაზიანებული სართულშუა გადახურვის ტექნიკური მდგრადობის შეფასება-ინსპექტირება და რეკომენდაციების შემუშავება.


თბილისის ზღვის მიმდებარე ტერიტორია(ხეხილსანერგე მეურნეობა)

შესრულებულ სამუშაოთა აქტების ინსპექტირება

მწვანე ნარგავების გადარგვის შესრულებული სამუშაოს ფორმა №2-ის ინსპექტირება თბილისის ზღვის მიმდებარე ტერიტორიაზე (ხეხილსანერგე მეურნეობა)


სამედიცინო ცენტრი იუნონა

ობიექტის ტექნიკური მდგომარეობის ინსპექტირება

ქ.თბილისში, ი.ჭავჭავაძის გამზ. მდებარე შენობის სარდაფისა და პირველი სართულის რკინით მოჩარჩოებისა და სართულებს შორის არსებული ხის კონსტრუქციის, რკინაბეტონის კონსტრუქციით შეცვლის პროექტის ექსპერტიზა


პურის მოედანი 2-ში  მშენებერე შენობა

ობიექტის ხარჯთაღრიცხვის ინსპექტირება

ქ.თბილისში, პურის მოედანი 2-ში  მშენებერე შენობის ფასადისა და შიდა სარემონტო  სამუშაოების წინა სატენდერო ხარჯთაღრიცხვის ინსპექტირება, შემსრულებელი წარუდგენს დამკვეთს შესაბამის ინსპექტირების ანგარიშს (საექსპერტო დასკვნას) და სატენდერო ხარჯთაღრიცხვას.


სპორტული ცენტრი ”ლილო” 

ობიექტის ხარჯთაღრიცხვის ინსპექტირება

ქ.თბილისში, ლილოს დასახლების 107-ე სკოლის მიმდებარე ტერიტორიზე მდებარე შენობა-ნაგებობის სარემონტო-სარეკონსტრუქციო სამუშაოების ჩასატარებლად დაფექტური აქტის და წინა სატენდერო ხარჯთაღრიცხვის ინსპექტირება,


სტადიონების მიმდებარედ გასახდელების მშენებლობა თბილისის ზღვის მიმდებარე ტერიტორიაზე

ობიექტის ხარჯთაღრიცხვის ინსპექტირება

თბილისის ზღვის მიმდებარე ტერიტორიაზე (ხეხილსანერგე მეურნეობა) სტადიონების მიმდებარედ გასახდელების მშენებლობის შესასრულებელი სამუშაოს წინა სატენდერო ხარჯთაღრიცხვის ინსპექტირება


დაბა თიანეთის იუსტიციის სახლის შესრულებული სამუშაოების აქტების ინსპექტირება

შესრულებულ სამუშაოთა აქტების ინსპექტირება