შესრულებული პროექტებიდან რამდენიმე


ონის რაიონი კურორტი შოვი, სტიქიის შემდეგ

ობიექტის ტექნიკური მდგომარეობის ინსპექტირება

შპს ფროპერთი მენეჯმენტის კუთვნილი სასტუმრო სან სეტ შოვის შენობების ტექნიკური მდგომარეობის ინსპექტირება


ქალაქი თბილისი

ტექნიკური ზედამხედველობა-ინსპექტირება

ქ.თბილისის მუნიციპალურ ერთეულებში მშენებლობის ეტაპების წარდგენა,დადასტურება; აკ.წერეთლის გამზ.117

სამშენებლო სამუშაოებზე ტექნიკური ზედამხედველობა ინსპექტირება


ქარელის რაიონი

ობიექტის ტექნიკური მდგომარეობის ინსპექტირება

სოფელი რუისში არსებული კომერციულ ფართის გამიჯვნა

ობიექტის ტექნიკური მდგომარეობის ინსპექტირება


მარნეულის მუნიციპალიტეტი

შესრულებულ სამუშაოთა აქტების ინსპექტირება

ქ.მარნეულში რუსთაველის ქუჩაზე არსებული დ.მაღალაშვილის სახ. ხიდის რეაბილიტაციის სამუშაოები;

სამშენებლო სამუშაოებზე ტექნიკური ზედამხედველობა- ინსპექტირებალი უშაობისპტი (ათ შოს ფრმ#2- მიდვ).


გარდაბნის მუნიციპალიტეტი

ტექნიკური ზედამხედველობა-ინსპექტირება , შესრულებულ სამუშაოთა აქტების ინსპექტირება

ზემო სამგორის სარწყავი სისტემის ქვემო მაგისტრალური არხის მონაკვეთის რეაბილიტაცია.

სამშენებლო სამუშაოებზე   ტექნიკური ზედამხედველობა – ინსპექტირება;

ობ ლი უშაობისპტი (ათ შოს ფრმ#2- მიდვ).


ქალაქი ყვარელი

ობიექტის ტექნიკური მდგომარეობის ინსპექტირება

ქ.ყვარელში, (საქათმეები) სპორტული აუზის სამშენებლო სამუშაოები.

ობიექტის ან მისი ნაწილის ტექნიკური მდგომარეობის ინსპექტირება.