შესრულებული პროექტებიდან რამდენიმე


გეოლოგიური კვლევა დასკვნის და კონსტრუქციული პროექტის ინსპექტირება

პროექტის ან პროექტის ნაწილის ინსპექტირება

ზემო იმერეთი-რაჭის დამაკავშირებელი გზის მშენებლობა-რეკონსტრუქციის გეოლოგიური კვლევა დასკვნის და კონსტრუქციული პროექტის ინსპექტირება