შესრულებული პროექტებიდან რამდენიმე


"დეზერტირების ბაზარი" ქ.თბილისში

შესრულებულ სამუშაოთა აქტების ინსპექტირება

"დეზერტირების ბაზრის" სამშენებლო-სარეკონსტრუქციო სამუშაოების ფორმა #2-ების ექპერტიზა და მათი საკონტრაქტო პირობებთან შესაბამისობის დადგენა


სასტუმრო ”მარკოპოლო” დაბა გუდაურში

საინვესტიციო პროექტის ტექნიკურ-ფინანსური ინსპექტირება

სასტუმრო ”მარკოპოლოს” სარეკონსტრუქციო-სარემონტო  სამუშაოების საინვესტიციო პროექტის ტექნიკურ-ფინანსური ინსპექტირება (ექსპერტიზა)დაბა გუდაური


საცხოვრებელი კომპლექსი, ქ.თბილისში

ობიექტის ტექნიკური მდგომარეობის ინსპექტირება, საინვესტიციო პროექტის ტექნიკურ-ფინანსური ინსპექტირება, პროექტის ან პროექტის ნაწილის ინსპექტირება

შესრულებული სამუშაოების ხარისხისა და ამ ხარისხის მომქმედ ნორმებთან, არსებულ საპროექტო დოკუმენტაციასთან და მენარდესთან გაფორმებულ ხელშეკრულებასთან შესაბამისობის დადგენა; საექსპერტო შემოწმების პროცესში, შესრულებულ სამუშაოებში ნაკლოვანებების გამოსწორებისათვის საჭირო რეკომენდაციების შემუშავება.მაისურაძის ქ. #11 


მრავალფუნქციური შენობა ქ.თბილისში

საინვესტიციო პროექტის ტექნიკურ-ფინანსური ინსპექტირება

მრავალფუნქციური შენობის საინვესტიციო პროექტის ტექნიკურ-ფინანსური ინსპექტირება, დ.აღმაშენებლის გამზირი 103,