2020 წლის 4 სექტემბერს აკრედიტაციის ცენტრმა ჩაატარა ტრენინგი საერთაშორისო სტანდარტზე სსტ ისო/იეკ 17020:2012/2013 შესაბამისობის შეფასება,
ტრენინგში თენაზე "საერთაშორისო სტანდარტზე სსტ ისო/იეკ 17020:2012/2013 შესაბამისობის შეფასება,  მოთხოვნები ინსპექტირების სხვადასხვა ტიპის ორგანოების საქმიანობის მიმართ", მონაწილეობა მიიღეს  შპს "ოპტიმალ გრუპ+" თამანშრომლებმა გიორგი გაჩეჩილაძემ და მარინე დუღაშვილმა, მათ წარმატებით გაიარეს ფინალური ტესტირება და გადაეცათ შესაბამისი სერთიფიკატები.