26 დეკემბერი 2014 წელი

შედგა პრეზენტაცია, კომპანიის საქმიანობის შემაჯამებელი ეტაპის შესახებ.